Kontaktisolatsioon

Kontaktisolatsiooni rakendatakse haigetele, kellel esineb mõni otsesene või kaudne kontaktinfektsioon nt. multiresistentsete haigustekitajatega infektsioon või kolonisatsioon - MRSA, VRE, ESBL; gastroenteriitides - adenoviirus, noroviirus, rotaviirus, Clostridium difficile poolt põhjustatud infektsioon.

Haigustekitajad levivad otsese kehapindade kontakti või saastunud käte, toidu või joogi, põetus-hooldusvahendite ja pindade kaudu.

Abinõud, mida tuleb kindlasti täita on järgnevad!
 • Patsientide paigutamine. Isoleeritakse üksikpalatisse. Kohortimine on lubatud ainult infektsioonikontrolliteenistuse loal.
 • Käte hügieen. Alati enne ja peale kontakti patsiendiga. Enne palatisse sisenemist ja enne palatist lahkumist.
 • Kindad, mask, kittel, kaitseprillid, näokaitse, kaitsepõll. Kindaid kanda alati. Kui need määrduvad, siis puhtale pinnale minnes vahetada. Eemaldataks enne palatist lahkumist. Palatisse sisenemisel peab personal kandma kindaid, kaitsekitlit ja kirurgilist maski. Eemaldatakse enne palatist lahkumist.
 • Põetus- ja hooldusvahendid. Asuvad isolatsioonipalatis. Esmane desinfitseerimine toimub isolatsioonipalatis.
 • Keskkonna kontroll. Ruumide koristamine, sisustuse ja pindade desinfektsioon toimub vastavalt iga konkreetse ruumi kohta käivale eeskirjale.
 • Vere ja teiste kehavedelike, sekreetide ja ekskreetide pritsmed keskkonna pindadel.
  Nähtavad pritsmed pühitakse paberrätikuga. Seejärel puhastatakse pind üle desinfitseeriva ainega, mis on ettenähtud konkreetse ruumi ja materjali jaoks.
 • Voodipesu. Must pesu nakkusohtu tähistava sildiga varustatud pesukotti ning hoitakse kuni transpordini isolatsioonipalati hooldusruumis.
 • Toidunõud. Vajadusel ühekordsed, üldjuhul ei vaja erikäitlust. Vajalik on toidunõude ja toidu viimine isolaatori eeskambrisse.
 • Jäätmed. Järgida tuleb standartseid jäätmekäitlusreegleid. Jäätmed hoitakse kuni transpordini isolatsioonipalati hooldusruumis.
 • Analüüside võtmine. Analüüsivõtjat teavitatakse kehtivast isolatsiooniakategooriast. Märge tellimuslehel näitab iseolatsiooniliiki. Analüüside saatekirju ei võeta palatisse kaasa. Analüüsinõud pannakse eeskambris eraldi kinnisesse kilekotti.
 • Patsiendi trantsport. Uuringutele viies kantakse kindaid ja kaitsekitlit. Uuringud viiakse läbi tööpäeva lõpus. Surma puhul samad reeglid.